Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1 2

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

3

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

4

Zajęcia sportowe 16:00 – 19:00

5 6
7

Zajęcia sportowe 14:00 – 17:00

8

 

9

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

10

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

11

Zajęcia sportowe 16:00 – 19:00

12 13
14

Warsztaty tkackie
13:00 – 16:00

15

Zajęcia sportowe 14:00 – 17:00

16

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

17

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

18

Zajęcia sportowe 16:00 – 19:00

19 20
21

Zajęcia sportowe 14:00 – 17:00

22

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

23

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

 

24

 

25

Zajęcia kulinarne
11:00 – 16:00

Zajęcia sportowe 16:00 – 19:00

26 27
28

Warsztaty tkackie
13:00 – 16:00

29

Zajęcia sportowe 14:00 – 17:00

30

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

31

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.