Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sob. Niedz.
      1

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

2 3
4

Warsztaty tkackie
13:00 – 17:00

5

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

6

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

7

Zajęcia artystyczne
9:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

8

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

9 10
11

Zajęcia z doradztwa psychologicznego
09:00 – 13:30

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

12

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

13

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

14

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

15

 

16 17
18

 

19

 

20

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

 

21

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

 

22

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

23 24
25

Warsztaty tkackie
13:00 – 17:00

26

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

27

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

28

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

29

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

30

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.