Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sob. Niedz.
 

 

 

 

1

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

2

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

3

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

4 5
6

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

 

7

 

8

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

9

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

10

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

11 12
13

Warsztaty tkackie
13:00 – 17:00

14

 

15

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

16

 

17

Zajęcia kulinarne
11:00 – 16:00

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

18 19
20

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

21

 

22

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

23

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

24

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

25 26
27

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

28

 

 

29

Zajęcia komputerowe
9:00 – 13:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

30

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

   

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.