Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sob. Niedz.
        1
2

 

3

 

4

Zajęcia komputerowe
9:00 – 13:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

5

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

6

Zajęcia kulinarne
11:00 – 16:00

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

7 8
9

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

10

 

11

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

12

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

13

Zajęcia kulinarne
11:00 – 16:00

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

14 15
16

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

17

Warsztaty tkackie
13:00 – 17:00
 

18

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

 

19

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

 

20

Zajęcia kulinarne
11:00 – 16:00

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

21 22
23

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

24

 

25

Zajęcia komputerowe
9:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

26

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

27

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

28 29
30

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

31

 

 

       

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.